با هـوادار کارت، می تونی از پذیرنده هـای دارای تخفیفِ شهر خودرو با هر کارت بانکی که داری خرید کنی و در لـحظه، تخفیف آنی خرید روی رسید پوز بانکی دریافت کنی
ورود به باشگاه

©۱۳۹۸ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر خودرو